Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo 2 (KTP / NŘP2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTP / NŘP2 - Římské právo 2, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Témata přednášek:Detence a držbaVlastnictví a jeho ochranaIura in re alienaSlužebnostiObecná část obligačního právaVerbální a literární kontraktyReálné a konsenzuální kontraktyDelikty a obligationes ex delictoKvazidelikty a kvazikontraktyDědické právoTestamentární a intestátní posloupnostOdkazy, darování mortis causa, kodicilTémata seminářů:ResServitutesObecná část - obligationesKontrakty a kvazikontraktyDelikty a kvazideliktyHereditas, testamentum, odkazy + zápočtový test

Získané způsobilosti

Studenti absolvující tento předmět získají znalosti a dovednosti potřebné ke správnému pochopení vztahů mezi právními odvětvími a získají schopnost úspěšně řešit složitější kauzy obsahující problematiku všech právních oborů v římském právu soukromém.

Literatura

Blaho - Vaňková. Corpus iuris civilis - Digesta, tomus I. Eurokódex, Bratislava, 2008. Heyrovský, L. Dějiny a system soukromého práva římského. Praha, 1910. Bartošek, M. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. Praha, Academia, 1995. Bartošek, M. Encyklopedie římského práva. Academia Praha, 1994. Skřejpek - Falada - Kuklík. Exegésis - výklad právních textů. Čeněk, Plzeň, 2005. Bonfante, P. Instituce římského práva (přeložil J. Vážný). Brno, 1932. Vietor. Inštitúcie rímskeho práva. Bratislava, 1955. Blaho, P. Justiniánske Inštitúcie - překlad z latiny vč. pramenného textu. Trnava, 2000. Rebro, K. Latinské právnické výrazy a výroky. Bratislava. Skřejpek, M. Latinsko-český slovníček práva římského. Praha, 2000. Boháček, M. Nástin přednášek o soukromém právu římském I. a II. Praha, 1945. Blaho - Hausmaninger. Praktické prípady z rímskeho práva, 3. vydání. Iura Edition, Bratislava, 2008. Blaho - Hausmaninger. Praktické štúdie z rímského práva. Bratislava, 1993. Skřejpek - Falada - Bělovský. Případy římského praetora. LexisNexis, Praha, 2004. Bělovský - Falada - Skřejpek. Případy římského praetora. LexisNexis, praha, 2004. Rebro - Blaho. Rímske právo. Bratislava, 1997. Rebro, K. Rímske právo súkromné. Bratislava, 1980. Kincl - Urfus - Skřejpek. Římské právo (stať prof. Skřejpka). C. H. Beck, Praha, 1995. Skřejpek, M. Římské právo v datech. Praha, 1997. Hrdina, A. I. Sylabus římského práva soukromého. A. Čeněk, Plzeň, 2002. Bartošek, M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993. Skřejpek, M. Texty ke studiu římského práva. Orac, Praha, 2001. Dostalík, P. Texty ke studiu soukromého práva římského. A. Čeněk, Plzeň, 2009. Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. PF MU Brno, Doplněk, 1994. Sommer, O. Učebnice soukromého práva římského I. a II. Všehrd, Praha, 1946. Vančura, J. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha, 1923. Blaho - Haramia - Židlická. Základy rímskeho práva. Manz, Bratislava, 1997.

Požadavky

Kromě aktivní účasti na seminářích se pro získání zápočtu vyžaduje rovněž úspěšné vyřešení právní případu z Digest. Tato kauza je obdobná případům, které se studenti učí řešit v seminářích. Po získání obou zápočtů (za ŘP1 a ŘP2) je možno přihlásit se ke zkoušce.Student je povinen pracovat se studijní oporou k předmětu po jejím zpřístupnění v e-learningovém prostředí EDIS (edis.upol.cz).

Garant

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.