Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo obligační (KTP / NŘPO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTP / NŘPO - Římské právo obligační, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Témata seminářů:Obecná část obligací - teoretický úvodMutuum, commodatum (půjčka a výpůjčka)Emptio - venditio (kupní smlouva)Locatio - conductio (nájemní smlouva, smlouva o dílo a pracovní smlouva)Damnum iniuria datum, iniuria, alienatio in fraudem creditorumReceptum nautarum, stabulorium, cauponarum, Lex Rhodia de iactuNegotiorum gestio, indebiti solutio (nepřikázané jednatelství a bezdůvodné obohacení)

Získané způsobilosti

Studenti absolvující tento předmět získají znalosti a dovednosti potřebné ke správnému pochopení specifik obligačního práva a získají přehled o vývoji nejdůležitějších kontraktů ve staré Římě i v rámci pozdějšího vývoje evropského práva. Veliká pozornost je věnována řešení praktických případů, převztaých jak ze straověkých pramenů, tak z rozhodovací činnosti současných soudů (zejména NS ČR).

Literatura

Frier, B. W. A Casebook on Roman Law of Delict. Atlanta, 1989. Klíma, J. Contractus innominati. Praha, 1923. Kaser, M. Das römische Privatrecht, 1. a 2. díl. München, 1975. Skřejpek - Falada - Kuklík. Exegésis - výklad právních textů. Čeněk, Plzeň, 2005. Schulz, F. History of Roman Legal Science. Oxford, 1945. Vančura, J. Kritické poznámky k nauce o evikci při smlouvě trhové, SVPS, str. 120 - 165. Klíma, J. Lex Rhodia de iactu. Praha, 1932. Krčmář, J. O smlouvě námezdní dle práva rakouského se zřetelem k právu římskému. I. část úvodní. Praha, 1902. Blaho - Hausmaninger. Praktické štúdie z rímského práva. Bratislava, 1993. Budil, V. Problém t. ř. věcné smlouvy v právu římském. Brno, 1939. Jolowitz, H. F. Roman Foundation of Modern Law. Oxford, 1957. Zulueta, F. de. Roman Law of Sale. Oxford, 1945. Bartošek, M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993. Bojarski, W. a kol. Verba iuris, reguly i kazusy prawa rzymskiego. Toruň, 2007.

Požadavky

Pro úspěšné absolvování kurzu je zapotřebí aktivní účast na seminářích, pro složení ústní zkoušky je potřebné úspěšné vyřešení konkrétního právního případu z Digest a jeho porovnání s podobným případem z platného práva.

Garant

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.