Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo trestní (KTP / NŘPT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTP / NŘPT - Římské právo trestní, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Témata přednášek:Zásady a prameny římského trestního právaSkupiny římských trestných činůKomiciální procesProces před porotamiTresty v římském právuFurtum a rapinaSC SilanianumSexuální trestné činy a trestné činy proti důstojnostiNáboženské a majetkové trestné činyCrimen maiestatisCrimen repetundarumTémata seminářů:Zásady a premisy římského trestního právaTrestněprávní ustanovení v LDT??Římské trestní procesy (procesní právo)FurtumTrestySC Silanianum

Získané způsobilosti

Studenti absolvující tento předmět získají znalosti a dovednosti potřebné ke správnému pochopení vztahů mezi soukromým a veřejným právem a získají přehled o vývoji trestního práva a vybraných skutkových podstat ve staré Římě. Rovněž budou schopni nabyté znalosti aplikovat při řešení praktických případů.

Literatura

Rogers, R. Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius. 1935. Bartošek, M. Encyklopedie římského práva. Academia Praha, 1994. Rebro, K. Latinské právnické výrazy a výroky. Bratislava. Skřejpek, M. Latinsko-český slovníček práva římského. Praha, 2000. Zabłocki, J. - Tarwacka, A. Publiczne prawo rzymskie. Varšava, 2005. Mommsen, T. Römisches Strafrecht. Leipzig, 1899. Litewski, W. Rzymski proces karny. krakov, 2003. Amielańczyk, K. Rzymskie prawo karne v reskriptach cesarza Hadriana, Wydawnictvo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej. Lublin, 2006. Kincl - Urfus - Skřejpek. Římské právo (stať prof. Skřejpka). C. H. Beck, Praha, 1995. Skřejpek, M. Římské právo v datech. Praha, 1997. Bartošek, M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993. Jones, A. H. M. The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate. Oxford, 1972. Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. PF MU Brno, Doplněk, 1994.

Požadavky

Kromě aktivní účasti na seminářích a překladu jednoho fragmentu z Digest se pro úspěšné ukončení předmětu vyžaduje rovněž správné zodpovězení otázek u kolokvia (úspěšnost 75 %).

Garant

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.