Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo trestní (KTP / ŘPT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTP / ŘPT - Římské právo trestní, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Témata přednášek:Zásady a prameny římského trestního právaSkupiny římských trestných činůKomiciální procesProces před porotamiTresty v římském právuFurtum a rapinaSC SilanianumSexuální trestné činy a trestné činy proti důstojnostiNáboženské a majetkové trestné činyCrimen maiestatisCrimen repetundarumTémata seminářů:Zásady a premisy římského trestního právaTrestněprávní ustanovení v LDT??Římské trestní procesy (procesní právo)FurtumTrestySC Silanianum

Získané způsobilosti

Studenti absolvující tento předmět získají znalosti a dovednosti potřebné ke správnému pochopení vztahů mezi soukromým a veřejným právem a získají přehled o vývoji trestního práva a vybraných skutkových podstat ve staré Římě. Rovněž budou schopni nabyté znalosti aplikovat při řešení praktických případů.

Literatura

Kincl, Urfus, Skřejpek. Římské právo. Praha, 1997. Bartošek, M. Encyklopedie římského práva. Academia Praha, 1994.

Požadavky

Kromě aktivní účasti na seminářích a překladu jednoho fragmentu z Digest se pro úspěšné ukončení předmětu vyžaduje rovněž správné zodpovězení otázek u kolokvia (úspěšnost 75 %).

Garant

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.