Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická antropologie (KVS / BFIAP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVS / BFIAP - Filozofická antropologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní pojmy filozofické antropologie. Mytologické obrazy člověka. Podstata člověka a její interpretace ve filozofickém myšlení. Člověk a příroda. Etnická rozmanitost lidských bytostí. Filozofické koncepce struktury lidské bytosti (tělo, duše, duch). Tělo a tělesnost. Celistvost člověka ve filozofických pojmech. Člověk ve společnosti - individuální existence a sociální vztahy. Seberealizace a svoboda člověka. Smysl lidské existence v dějinném procesu. Autentická a neautentická existence. Člověk a kosmos. Život, dobrý život, aktivní život.

Získané způsobilosti

Jde o způsobilost studenta zprostředkovat základní znalosti o povaze a hlavně možnostech lidské osoby. Filozofickou antropologii učinit tématem soustavného zkoumání a přemýšlení tak, abychom o ní dovedli i hovořit, tak jí porozuměli.

Literatura

Seilerová, B. Člověk vo filozofickej antropológii. Bratislava: IRIS, 1995. PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000. Sokol, J. Filosofická antropologie - Člověk jako osoba. Nakladatelství PORTÁL, 2009. Jirásek, I. Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 8024411768.Stark, S. Filozofie člověka v historickém kontextu. Plzeň: Nakladatelství Západočeská univerzita, 2008. Bakalář, P. Tabu v sociálních vědách. Praha: Votobia, 2003.

Požadavky

Krátká prezentace na zadané téma.

Garant

ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D.

Vyučující

ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D.