Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie evropského středověku (KVS / BFIES)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVS / BFIES - Filozofie evropského středověku, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Některé světonázorové a nábožensko filosofické vlivy na myšlení raného křesťanství. (Gnóse a manicheismus).2. Patristika: Justin, Klémens Alexandrijský a Origenés.3. Filosofie a teologie Aurelia Augustina.4. Boéthius.5. Jan Scottus Eriugena.6. Filosofie Anselma z Canterbury.7. Pierre Abaleard.8. Albert Veliký a Tomáš Akvinský.9.Jan Duns Scotus a Wiliam Ockham.10. Středověké kacířství.11. Mikuláš Kusánský.

Získané způsobilosti

Účast na seminářích, absolvování kolokvia na základě četby textů,

Literatura

Floss, P. Architekti křesťanského středověkého vědění. Praha: Vyšehrad, 2004. Bondy, E. Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku. Praha: SPVČ - Vokno, 1993. Heinzmann, R. Středověká filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. Bondy, E. Středověká islámská a židovská filosofie, filosofie renesance a reformace. Praha: SPVČ-Vokno, 1995. Sousedík, S. Texty ke studiu dějin středověké filosofie. Praha: Karolinum, 1994.

Požadavky

Absolvování předmětu Filozofie - starověk, středověk a renesance.

Garant

PhDr. Petr Zima, Ph.D.