Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie-starověk,středověk a renesance (KVS / BFIL1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVS / BFIL1 - Filozofie-starověk,středověk a renesance, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

světová filosofie od antiky po renesanci (včetně)

Získané způsobilosti

Účast ne semináříchm vypracování eseje.

Literatura

Novotný. Jak (se) učit filosofii. Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-179-9.Gabriel, J. a kol. Slovník českých filosofů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. Novotný, Z. Základy filozofického myšlení. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. ISBN 80-7067-507-1.Horyna, B. a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. Storig, H.J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. Marx, K.:. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. In Odcizení a emancipace člověka. Praha: Mladá fronta, 1967. Komenský, J. A. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: Odeon, 1970. Jaspers, K. Otázka viny. Praha: Mladá fronta, 1991. Masaryk, T. G. Počet pravděpodobnosti a Humova skepse. In Přednášky a studie z let 1882-1884. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1998. Kant, I. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha: Svoboda, 1972. Descartes. R. Rozprava o metodě. Praha: Jan Laichter, 1947. Kant, I. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1976. Hume, D. Zkoumání lidského rozumu. Praha: Svoboda, 1972. Russell, B. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha: Academia, 1975.

Požadavky

prokázání znalostí z filosofické četby, aktivní účast v diskusích na seminářích, splnění zadaného písemného úkolu (referátu, eseje)

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.PhDr. Petr Zima, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.