Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie - novověk, současnost (KVS / BFIL2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVS / BFIL2 - Filozofie - novověk, současnost, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

světová filosofie od Descarta po postmodernismus. Česká filosofie od 14. do 20. století.

Získané způsobilosti

Studenti mají u zkoušky prokázat zýnalosti z dějin filosofie.

Literatura

Novotný, Z. Jak (se) učit filosofii. Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-179-9.Novotný, Z. Základy filozofického myšlení. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. ISBN 80-7067-507-1.Scruton, R. Krátké dějiny novověké filosofie. Brno: Barrister a Principal, 2000. Petříček, M. Úvod do (současné) filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1997. Hegel, G.W.F. Fenomenologie ducha. Brno, 1960. Kant, I. Kritika čistého rozumu. Bratislava: Pravda, 1979. Störig, H.J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. Rousseau, J.J. O původu nerovnosti mezi lidmi. Praha: Svoboda, 1949. Descartes, R. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992. Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia, 1995. Hume, D. Zkoumání lidského rozumu. Praha: Svoboda, 1972.

Požadavky

prokázání znalostí z filosofické četby, aktivní účast v diskusích na seminářích, splnění zadaného písemného úkolu (referátu, eseje)

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.PhDr. Petr Zima, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.