Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie náboženství (KVS / BFINA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVS / BFINA - Filozofie náboženství, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsahem filosofie náboženství je přiblížit se dnešnímu stavu filosoficko-náboženského myšlení v evropské filosofii a informovat o něm.- 1, Židovské myšlení-Stará smlouva- 2, Křesťanské filosoficko-teologické myšlení - patristika- 3, Křesťanská filosofická mystika- 4, Moslimské teologické a mystické systémy- 5, Vznik, vývoj a současnost filosofie náboženství,- 6, Boží existence - analýza ontologického, kosmologického, teleologického, mravního a zkušenostního filosofického myšlení- 7, Filosoficko náboženský problém zla- 8, Od mýtu k Logu, křesťanská filosofie náboženství, problém duch-duše a těla- 9, Filozofický problém posmrtného života, skutečnosti ve prospěch života po smrti- 10, Světový étos - pluralismus - výzva postmoderny

Získané způsobilosti

V christianizované evropské kultuře vyvrcholil překrytím filozofické řeči o světě a člověku křesťansko-náboženským univerzalistickým nárokem na pravdu. Student získává způsobilost utvářet si vlastní filozofický postoj v sekularizovaném světě.

Literatura

Tillich, P. Biblické náboženství a ontologie. Praha: Kalich, 1990. Špiner, D. Člověk a náboženství. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2006. Horyna, B., Pavlincová, H. Filozofie náboženství. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Cole, P. Filozofie náboženství. Praha: Portál, 2003. Küng, H. Po stopách světových náboženství. Brno: CDK, 2006. Heller, J. Starověká náboženství. Praha: Kalich, 1988. Balabán, M. Víra nebo osud?. Praha: OIKOYMENH, 1993.

Požadavky

Každé dané a odpřednášené téma student(ka) zpracuje na cca 1-2 stránkách, to je zároveň otázkou k zkoušce, aby v případě,že si student vytáhne dané téma věděl ho odpřednášet před daným publikem studentu.

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D.

Vyučující

ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D.