Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 1 (starověk,středověk a renesa (KVS / BFIP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVS / BFIP1 - Filozofie 1 (starověk,středověk a renesa, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

světová filosofie od antiky po renesanci (včetně)

Získané způsobilosti

Schopnost tvořivým způsobem interpretovat hlavní myšlenky jednotlivých osobností starších dějin filozofického myšlení. Pedagogická dovednost vysvětlit význam dějin filosofie pro kvalitu myšlení současného člověka.

Literatura

Novotný. Jak (se) učit filosofii. Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-179-9.Novotný, Z. Základy filozofického myšlení. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. ISBN 80-7067-507-1.Horyna, B. a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. Storig, H.J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. Členové ekumenických překladatelských komisí (eds.). Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. Biblické dílo Ekumenické rady církví v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1979. Platón. Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. Praha: OIKOYMENH, 1994. Platón. Parmenidés. Praha: OIKOYMENH, 1996. Platón. Prótagorás. Praha: OIKOMENH, 1992. Platón. Symposion. Praha: Jan Laichter, 1915. ISBN 8072981390.Seneca, L.A. Útěchy. Praha: Odeon, 1977. Hobbes, T. Výbor z díla. Praha: Svoboda, 1988. Svoboda, K. (ed.). Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha: Česká akademie věd a umění, 1944.

Požadavky

prokázání znalostí z filosofické četby, aktivní účast v diskusích na seminářích, splnění zadaného písemného úkolu (referátu, eseje)

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Vyučující

PhDr. Petr Zima, Ph.D.