Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie 2 (novověk, současnost) (KVS / BFIP2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVS / BFIP2 - Filozofie 2 (novověk, současnost), Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

světová filosofie od Descarta po postmodernismus. Česká filosofie od 14. do 20. století.

Získané způsobilosti

Schopnost tvořivým způsobem interpretovat hlavní myšlenky jednotlivých osobností novějších dějin filozofického myšlení. Pedagogická dovednost vysvětlit význam dějin filosofie pro kvalitu myšlení současného člověka.

Literatura

Novotný, Z. Jak (se) učit filosofii. Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-179-9.Gabriel, J. a kol. Slovník českých filosofů. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1840-2.Novotný, Z. Základy filozofického myšlení. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. ISBN 80-7067-507-1.Horyna, B. a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4.Störig, H.J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. Marx, K.:. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. In Odcizení a emancipace člověka. Praha: Mladá fronta, 1967. Komenský, J.A. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: Odeon, 1970. Russell, B. Logika, jazyk a věda. Praha: Svoboda, 1967. Jaspers, K. Otázka viny. Praha: Mladá fronta, 1991. Masaryk, T. G. Počet pravděpodobnosti a Humova skepse. In Přednášky a studie z let 1882-1884. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1998. Kant, I. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha: Svoboda, 1972. Descartes, R. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992. Kant, I. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1976. Hume, D. Zkoumání lidského rozumu. Praha: Svoboda, 1972.

Požadavky

Absolvování předmětu Filozofie I (starověk, středověk a renesance)prokázání znalostí z filosofické četby, aktivní účast v diskusích na seminářích, splnění zadaného písemného úkolu (referátu, eseje)

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.PhDr. Petr Zima, Ph.D.