Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie jako systém (KVS / NFJSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVS / NFJSP - Filosofie jako systém, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Jednotlivé filosofické disciplíny - ontologie, gnoseologie atd. - probírané se stálými odkazy na konkrétní příklady z dějin filosofie

Získané způsobilosti

Schopnost tvořivým způsobem interpretovat hlavní pojmy jednotlivých filosofických disciplín. Pedagogická dovednost vysvětlit význam filosofie pro život člověka.

Literatura

Horyna, B. a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4.Fürst, M. Filozofie. Praha: Fortuna, 1994. ISBN 80-7168-161-X.Novotný. Jak (se) učit filosofii. Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-179-9.Špur. Úvod do systematické filosofie. Gnoseologie. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002. Novotný, Z. Základy filozofického myšlení. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. ISBN 80-7067-507-1.Šmajs, J. Základy systematické filosofie. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Mervart, J. Způsoby poznávání světa. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

Požadavky

Prokázání znalosti obsahu předmětu s ohledem na nejdůležitější filosofické problémy a přehled o způsobech jejich řešení v historii filosofického myšlení

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.PhDr. Petr Zima, Ph.D.