Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická propedeutika (KVS / PZFP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVS / PZFP - Filozofická propedeutika, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Světová filosofie od antiky včetně 19. století a vztah k současným problémům

Získané způsobilosti

Student by měl prokázat základní znalosti filosofických pojmů.

Literatura

Novotný,Z. Jak (se) učit filosofii. Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-179-9.Machovec, M. Antická filosofie. Praha: Svoboda, 1993. Russell, B. History of Western Philosophy. London: George Allen and Unwin, 1961. Störig, H. J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192-500-4.Tretera, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha a Litomyšl: Paseka, 1999. Novotný, Z. Základy filozofického myšlení. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. ISBN 80-7067-507-1.Svoboda, K. (edit.). Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha, 1944.

Požadavky

Prokázání znalostí z filosofické četby, aktivní účast v diskusích na seminářích, splnění zadaného písemného úkolu (referátu, eseje)

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.PhDr. Petr Zima, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.PhDr. Petr Zima, Ph.D.