Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová disciplína (logopedie) (USS / WVLO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu USS / WVLO - Výběrová disciplína (logopedie), Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem předmětu je poskytnout základní vhled do problematiky daného postižení (dle výběru studenta).

Získané způsobilosti

Výstupy předmětu vycházejí z dílčího profilu absolventa vztahujícího se k dané disciplíně.

Literatura

VALENTA, M., MÜLLER, O. a kol. Psychopedie. Praha: Parta, 2009. ISBN 978-80-7320-099-2.RENOTIÉROVÁ, M. Somatopedické minimum. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. LUDÍKOVÁ, L. RENOTIÉROVÁ, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1475-9.FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RUŽIČKOVÁ,V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: VUP, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.Potměšil, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 2000.

Garant

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.