Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová etopedie (USS / WYETO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu USS / WYETO - Výběrová etopedie, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Studium etopedie má studentovi přiblížit odlišnosti počínaje nápadným chováním, odchylkami typickými pro jednotlivá věková období a projevující se disociálním chováním, přes asociální poruchy až k antisociálnímu chování. Poruchy chování, jejich etiologie, projevy, možnosti nápravy i prevence.

Získané způsobilosti

Výstupy předmětu vycházejí z dílčího profilu absolventa vztahujícího se k dané disciplíně.

Literatura

HUTYROVÁ, M. Etopedie pro výchovné pracovníky. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1190-3.VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-414-4.LUDÍKOVÁ, L. RENOTIÉROVÁ, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1475-9.

Garant

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.