Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová logopedie (USS / WYLOG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu USS / WYLOG - Výběrová logopedie, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem je přiblížit posluchačům fundament pojmu a předmětu logopedie jako autonomní vědecké disciplíny, studijního oboru a profese.

Získané způsobilosti

Výstupy předmětu vycházejí z dílčího profilu absolventa vztahujícího se k dané disciplíně.

Literatura

Jedlička, I.; Škodová, E. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2007. ISBN 80-7367-340-1.Lechta, V. Logopedické repetitórium: teoretické východiská súčanej logopédie, moderné prístupy k logopedickej starostlivosti o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou. Bratislava: SPN, 1990. ISBN 80-08-00447-9.Peutelschmiedová, A.; Vitásková, K. Logopedie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1088-5.

Garant

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.