Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová praxe (USS / WYPRX)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu USS / WYPRX - Výběrová praxe, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Náslechová praxe podle zvolené disciplíny. Struktura zařízení a specifika práce v zařízeních. Organizace práce. Využití výsledků supervize a vzdělávání pedagogických pracovníků zařízení. Výchovné přístupy. Práce se skupinou a s jednotlivci. Respektování speciálně pedagogických přístupů. Podpora zájmů a kreativních činností jedinců se zdravotním postižením. Práce s individuálními plány a plánování činností se skupinou. Řešení volnočasových aktivit a organizace osobního volna cílové skupiny praxe. Systémy hodnocení činností.

Získané způsobilosti

Výstupy předmětu vycházejí z dílčího profilu absolventa vztahujícího se k dané disciplíně.

Požadavky

Požadavky jsou určeny předem na počátku výuky tohoto předmětu.

Garant

doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.doc. PhDr. Olga Krejčířová, Ph.D.