Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová tyflopedie (USS / WYTYF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu USS / WYTYF - Výběrová tyflopedie, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vymezení a základy tyflopediePředmět si klade za cíl, seznámit účastníky s problematikou disciplíny, která se zaměřuje na osoby se zrakovým postižením v celém věkovém spektru. Základem je terminologické vymezení disciplíny, charakteristika jednotlivých skupin osob se zrakovým postižením (nevidomé, slabozraké osoby a osoby s poruchami binokulárního vidění) a důsledky postižení, které mohou ovlivnit celý život takového jedince. V předmětu se zaměříme na problematiku speciálního poradenství pro osoby se zrakovým postižením, především na činnost speciálně pedagogických center určených pro tyto žáky, dále na proces integrovaného vzdělávání těchto žáků, což je podporováno i legislativou České republiky. Dalším tématem je i komunikace osob se zrakovým postižením pomocí alternativních komunikačních

Získané způsobilosti

Výstupy předmětu vycházejí z dílčího profilu absolventa vztahujícího se k dané disciplíně.

Literatura

Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. Oftalmopedie. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.Finková, D., Ludíková, L., Růžičková, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc : Vydavatelství UP, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.Ludíková, L. Tyflopedie I. Olomouc: Univerzita Palackého, 1988. Ludíková, L. Tyflopedie II. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989.

Požadavky

Požadavky jsou určeny předem na počátku výuky tohoto předmětu.

Garant

doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Vyučující

doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.