Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a finanční právo (VPK / FINP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VPK / FINP1 - Finance a finanční právo, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Témata přednášek:1. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu. Prameny finančího práva. Systém finančního práva.2. Finančněprávní vztahy, jejich charakteristika a prvky. Subjekty finančněprávních vztahů.3. Státní dozor na úseku finanční činnosti, bankovnictví.4. Rozpočet jako finančněprávní institu. Rozpočtová soustava. Rozpočtový proces - právní úprava. Státní rozpočet. Rozpočtová skladba. Kontrola rozpočtového hospodaření.5. Rozpočty územně samosprávných celků. Fondovní hospodaření. Pojem státní fond. Druhy fondů.6. Daňověprávní vztah. Daň. Funkce daně. Klasifikace daní. Daňová soustava v ČR. Daňová problematika v ČR a EU7. Poplatkové právo. Poplatek. Poplatková soustava v ČR8. Celní právo - právní úprava. Celní problematika v ČR a EU. Clo. Druhy cel.9. Směnečné právo. Směnka. Druhy směnek. Šekové právo - právní úprava. Šek. Druhy šeků. Pojem "protest".10. Devizové právo - právní úprava. Subjekty devizového práva. Devizový trh. Mezinárodní platební styk.11. Měnové právo - právní úprava. Měna, peníze. Měnové soustavy. Peněžní oběh. Úvěr a jeho právní úprava.12. Finanční trh - právní úprava. Instrumenty finančního trhu. Subjekty finančního trhu. Trhy cenných papírů.Témata seminářů:1. Obecné základy financí a finančního práva.2. Rozpočtové právo I.3. Rozpočtové právo II.4. Poplatkové právo.5. Směnečné a šekové právo.

Získané způsobilosti

Studenti absolvující tento předmět získají znalosti a dovednosti potřebné k orientaci v základních institutech finančního práva.

Literatura

Milan Bakeš a kol. Finanční právo. 2003. Hana Marková. Finanční právo. 2002. Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho instituty. 2004. Hana Marková. Rozpočtové právo. 2002.

Požadavky

Pro získání zápočtu je nezbytná účast na seminářích v rozsahu stanoveném vedoucím semináře a absolvování zápočtového testu.

Garant

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Pavel MatoušekJUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.