Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molekulární a buněčná biologie (BOT / PGSMB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BOT / PGSMB - Molekulární a buněčná biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Struktura a funkce DNA. Replikace DNA a její regulace. Mutace a oprava DNA. Exprese genů: transkripce, translace a jejich regulace. Struktura prokaryotních a eukaryotních chromozómů. Genetická rozmanitost u baktérií. Zdroje genetických změn v eukaryotních genomech. Pohlavní rozmnožování a reorganizace genů. DNA technologie. Buňka a membrány. Přenos nízkomolekulárních látek, makromolekul a částic přes mebrány; exocytóza a endocytóza. Získávání energie v mitochondriích a chloroplastech. Buněčné oddíly a transport. Komunikace mezi buňkami. Cytoskelet. Buněčné dělení. Kontrola buněčného cyklu a buněčná smrt.

Získané způsobilosti

Znalosti, schopnosti a dovednosti studenta jsou v rozsahu zkoušených témat.

Literatura

Lewin, B. Genes VIII. Pearson Education, Inc., London, 2004. London, 2004. Alberts, B. a kol. Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí nad Labem, 1998. ISBN 80-902906-0-4.

Požadavky

Doktorandská zkouška

Garant

prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Vyučující

prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.