Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrové přednášky z botaniky 1 (BOT / VPAU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BOT / VPAU - Výběrové přednášky z botaniky 1, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz probíhá nepravidelně, většinou ve středy od 16:30 - 18:15 hodin 5x za semestr nebo jsou do tohoto kurzu zahrnuty botanicky zaměřené mimořádné blokové kurzy odborníků většinou z jiných vysokých škol. Podrobnosti sledujte na webu botany.upol.cz během prvního měsíce semestru.Přednášky jsou tematicky zaměřené na taxonomii, ekologii a ochranu rostlin.

Získané způsobilosti

Po absolvování kurzu by student měl být schopen:- diskutovat nejnovější poznatky v rostlinném výzkumu- prezentovat své výsledky formou přednášky

Požadavky

80% účast na přednáškách

Garant

Mgr. Michal Hroneš

Vyučující

RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.Mgr. Michal HronešMgr. Michalela Jandová