Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová exkurze z ochr. přír. a kraj. (EKO / VYEX)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EKO / VYEX - Výběrová exkurze z ochr. přír. a kraj., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Exkurze je zaměřena na návštěvu vybraných zvláště chráněných území v ČR nebo v zahraničí. Vybírána jsou území mimořádných kvalit a charakteru, které není možné v takto podrobném pojetí poznat v rámci jiných exkurzí a terénních praxí. Cílem je naučit studenty komplexně poznávat území, připravit a vést po odborné stránce exkurzi do takového území. Studenti si připraví ke konkrétnímu území, případně jeho části nebo některé složce prostředí (flóra, fauna?) materiály a samostatně vedou ostatní účastníky zadaným tématem.

Získané způsobilosti

Aplikace- popsat vybrané ekosystémy, zejména na území národních parků mimo území ČR - vysvětlit základy koncepcí a způsobů práce státní ochrany přírody v jiných zemích EU než je ČR- vytvořit vlastní produkty PR (postery, filmy, webové stránky, leaflety, články), seznamujících zájemce předem definovaných skupin s navštívenými územími nebo dílčími problémy, které byly předmětem exkurze

Literatura

Podklady ke konkrétnímu území dle aktuálního plánu exkurze.

Požadavky

Kolokvium - účast na exkurzi

Garant

RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.