Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Riemannovská geometrie (KAG / PGSRG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAG / PGSRG - Riemannovská geometrie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Riemannova a pseudo-Riemannova metrika, Christoffelovy symboly, Riemannův a Ricciho tenzor. Teorie křivosti Riemannových prostorů, speciální soustavy souřadnic. Geodetické křivky. Izometrická konformní zobrazení.

Získané způsobilosti

2. Pochopení problémuPřipomeňte vlastnosti Riemannova a Ricciho tenzoru Riemannovy variety.

Literatura

Sinyukov, N. S. Geodesic mappings of Riemannian spaces. Nauka Moskva, 1979. Mikeš, J., Kiosak, V., Vanžurová, A. Geodesics Mappings of Manifolds with Affine Connection. Olomouc, Palackého univerzita, 2008. Eisenhart L.P. Riemannian Geometry. AMX Princeton, 1947. Jost J. Riemannian Geometry and Geometric Analysis. Springer, 2002. Kowalski, O. Úvod do Riemannovy geometrie. Praha, 1995.

Požadavky

Ústní zkouška.

Garant

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.