Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mol. biologie a genetika mikroorganismů (KBB / MBBMI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBB / MBBMI - Mol. biologie a genetika mikroorganismů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Genom bakterií, archeí a kvasinek, jeho struktura a klasifikace. Chromozomy a plazmidy. Rozdíly a zvláštnosti v replikaci a expresi genetické informace mikroorganismů na molekulární úrovni. Zdroje genetické variability bakterií a molekulární mechanismy mutace, transformace, konjugace, transdukce. Genetické mobilní elementy jejich charakteristika a význam. Evoluční význam parasexuality u baktérií. Molekulárně genetické základy rezistence bakterií vůči antibiotikům. Saccharomyces cerevisiae modelový organismus buněčné biologie a genetiky: buněčný cyklus, metabolismus, sexualita, tetrádová analýza. Molekulární genetika S. cerevisiae: regulace cyklu, signální dráhy, regulace transkripce, homologní rekombinace. S. cerevisiae jako nástroj v molekulární genetice, genomice a proteomice: genom, vektory, hybridní systémy,in vivo exprese, DNA-microarrays. Nekonvenční kvasinky a patogenní kvasinky: heterologní exprese v Hansenula polymorpha, patogenní kvasinky rodu Candida a Cryptococcus, dimorfismus u kvasinek. Viry genetické elementy. Struktura a komplexnost virového genomu. Molekulárně-biologické pochody reprodukčního cyklu virů, virové receptory, protein-protein a protein-nukleová kyselina interakce v průběhu skládání virové částic. Zrání virových částic, uvolnění virových částic z buňky. Viroví mutanti. Genetické a negenetické interakce mezi viry. Strategie replikace a exprese virového genomu. Evoluce virů a nové viry.

Získané způsobilosti

Po absolvování kurzu je student schopen:- popsat genetickou informaci bakterií, archeí, kvasinek a virů, její strukturu, klasifikaci a funkci- popsat molekulární mechanismy replikace exprese genetické informace bakterií, archeí, kvasinek a virů- na molekulární úrovni popsat mechanismy výměny genetické informace mezi bakteriemi a další zdroje jejich genetické variability- popsat buněčný cyklus kvasinek a jeho regulaci- popsat genetické a negenetické interakce mezi viry- popsat základní typy replikační strategie RNA a DNA virů - diskutovat využití virů, bakterií a kvasinek v molekulární genetice popsat molekulární principy výstavby virionu

Literatura

Lewin, B. Genes IX. Sudbury, Mass: Jones and Bartlett, 2008. ISBN 9780763740634.Šipický M., Šubík J. Genetika kvasiniek. Veda, Vydavaťelstvo SAV, Bratislava, 1992. Guthrie C., Fink G.R. Guide to Yeast Genetics and Molecular Biology, Parts A, B, and C. Methods in Enzymology Vol. 194 (1991), 350 (2002), 351 (2002). Academic Press - Elsevier, 1991. Griffiths, A. et al. Introduction to genetic analysis. W.H. Freeman and Company, New York, 2005. Cann, A.J. Principles of Molecular Virology. Elsevier Ltd, 2001. Rosypal S. Úvod do molekulární biologie, I., II., III. a IV. díl. Brno, 1997.

Požadavky

ústní zkouška v rozsahu náplně přednášek (3 náhodně zvolené otázky)

Garant

prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Vyučující

prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.RNDr. Lucie NavrátilováMUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.