Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molekulárně biolog. vyšetřovací metody (KBB / MBMET)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBB / MBMET - Molekulárně biolog. vyšetřovací metody, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Izolace DNA, RNA, proteinů, Kvantifikace DNA, Polymerázová řetězová reakce (PCR), Southern blotting, Northern blotting, Sekvenování DNA, Western blotting, DNA typizace ? minisatelity, mikrosatelity, Klonování genů, Forenzní aplikace - SNP, X-chromosom, mitochondriální DNA, Y-chromosom, profiling proteinůIdentifikace neznámého pachatele pomocí DNA fingerprintingu

Získané způsobilosti

Po absolvování kurzu je student schopen:- vyjmenovat a popsat vybrané molekulárně-biologické metody včetně jejich aplikací pro forenzní účely - provést identifikaci jedince na základě DNA profilu

Literatura

Lincoln P.J., Thomson J. Forensic DNA profiling protocols (series: Methods in molecular biology, Volume 98). 1998. ISBN 978-0896034433.Carracedo A. Forensic DNA typing protocols (series: Methods in Molecular Biology, vol. 297). Tottowa, NJ, USA, 2005. ISBN 1-59259-867-6.Rapley R., Whitehouse D. Molecular Forensics. 2007. ISBN 978-0470024959.

Požadavky

- znalosti v rozsahu probírané látky, test (60%)- úspěšně provedená úloha z DNA fingerprinting + protokol- 100% účast na cvičeních

Vyučující

doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.