Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mol. a buněčné technologie mol. medicíny (KBB / MBTMM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBB / MBTMM - Mol. a buněčné technologie mol. medicíny, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Modelové systémy (kvasinka, drozofila, myší modely). Diagnostické metody založené na PCR. Technologie embryonálních kmenových buněk. Genový přenos do savčích buněk. Genové inženýrství v savčích embryonálních kmenových buňkách, gene knock-out, gene knock-in, nukleární transfer ("klonování")CGH, Array CGH, M-FISH aj. technologie molekulární cytogeneticky. Genové knihovny a technologie přípravy genetických sond pro diagnostické použití. Techniky mikrodisekce a jejich použití pro charakterizaci jednotlivých buněk, lineární amplifikace DNA a RNA. Mikročipové technologie a jejich použití pro hodnocení exprese RNA a SNPs. Analýza proteinů v biomedicíně (Western blot, enzymová imunoanalýza, RIA techniky, imunohistochemie, imunofluorescence, proteomika). Průtoková cytometrie. Monoklonální protilátky, technologie přípravy, humanizace a diagnostické i terapeutické použití.

Získané způsobilosti

Po absolvování kurzu by student měl být schopen:- Popsat modelové systémy (kvasinka, drozofila, myší modely)- Popsat a vysvětlit různé moderní diagnostické metody.

Literatura

Kovářová H., Hajdúch M., Livingstone M., Džubák P., Lefkovits I. Analysis of state-specific phosphorylation of protein by two-dimensional gel electrophoresis. Journal of Chromatography B 787 (1): 53-61, 2003. Jarošová M. Cytogenetika. Metody molekulární cytogenetiky. Onkocytogenetika. V: Hematologie pro zdravotní laboranty, Lexová S. a kol., str. 144-183. Vydavatelství IDVPZ, Brno, 2000. Dale JW., Schantz M. From Genes to Genomes : Concepts and Applications of DNA Technology. Wiley Sons Ltd., 2002. Vachtenheim J., Duchoň J. Molekulární biologie pro mediky a lékaře. Karolinum Praha, 1992. Hajdúch, M., Michálek, J., Papajík, T., Štěrba, J., Talač, R., Vyzula, R., Žaloudík, J. Monoklonální protilátky v onkologii. Mediforum 2000, Maxdorf s.r.o., Praha, 2000.

Požadavky

ústní zkouška v rozsahu probírané látky

Garant

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.