Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molekul. genetika, genomika a proteomika (KBB / SZZMG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBB / SZZMG - Molekul. genetika, genomika a proteomika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Genomy subbuněčných organismů, prokaryot a eukaryot. Knihovny DNA, jejich typy a konstrukce. Genetické mapy, jejich konstrukce, mapovací populace, asociační mapování. Fyzické mapování, integrace fyzických a genetických map. Izolace genů. Strategie celogenomového sekvenování. Transkriptomika. Funkční genomika. Evoluce genomů. Fylogenetická analýza na úrovni genomu. Bioinformatika. Molekulární kladistika. Proteomika. Expresní, diferenční a funkční proteomika. Peptidové mapování a sekvenování. Principy analýzy proteinů a peptidů hmotnostní spektrometrií.

Získané způsobilosti

Student je po absolvování státní závěrečné zkoušky scopen:- popsat principy molekulární genetiky, genomiky a proteomiky a jejich aplikace.

Požadavky

Znalosti v rozsahu SZZ.

Garant

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.

Vyučující

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.