Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické problémy přírodních věd (KEF / FPPV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEF / FPPV - Filozofické problémy přírodních věd, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vztah filozofie a vědyFilozofie a její hlavní směryVěda jako souhrn poznatků i jako poznávací činnostKlasifikace vědPředmět přírodních vědMetody přírodních vědPředpoklady vědeckého poznáníMetodologieMatematika jako jazyk přírodních vědDělení a charakteristika vědeckých metodEmpirické metody (pozorování, experiment)Logické metody (indukce, dedukce, analýza, syntéza, srovnání, abstrakce, generalizace, analogie, modelování, myšlenkový experimentLogické prostředky výstavby vědy (klasifikace, hypotéza, teorie, zákon)Věda v kontextu společenského života(věda a etika, politika, ideologie a náboženská víra)Omyl ve vědě, věda a pavěda

Získané způsobilosti

Předmět zaměřený na získání znalostí.Definovat hlavní pojmy, popsat hlavní přístupy, prokázat teoretické znalosti pro řešení modelových problémů.

Literatura

Vlachová, B. Filozofické otázky přírodních věd. MU Brno, 1994. Richterek, L. Filozofické problémy přírodních věd. UP, Olomouc, 2008. Machovec, Milan. Filozofie tváří tvář zániku. Akropolis, Praha, 2006. Šesták, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.Sokol, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Vyšehrad, Praha, 2001. ISBN 80-7021-713-8.Feynman, R. P. O povaze fyzikálních zákonů: sedmkrát o rytmech přírodních jevů. Aurora, Praha, 2001. Feynman, R.P. Radost z poznání. Aurora, Praha, 2003.

Požadavky

aktivní účast na semináříchreferát na vybrané témaústní kolokvium

Garant

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.