Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mössbauerova spektroskopie (KEF / MBAS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEF / MBAS - Mössbauerova spektroskopie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Mössbauerova spektroskopie1. Podstata Mössbauerova jevu.2. Hyperjemné interakce jader.3. Parametry mössbauerovských spekter (izomérní posun, kvadrupólové štěpení, magnetické štěpení, kvadrupólový posun, forma spektrálních čar).4. Základy techniky mössbauerovských měření (detektory, pohybová zařízení).5. Mössbauerovy spektrometry (modulační, časové, časově-modulační).6. Mössbauerovská měření za nízkých a vysokých teplot a v magnetických polích.7. Aplikace Mössbauerovy spektroskopie v chemii.8. Aplikace Mössbauerovy spektroskopie ve fyzice pevných látek. Studium magnetických vlastností materiálů.9. Aplikace Mössbauerovy spektroskopie v mineralogii.

Získané způsobilosti

Předmět zaměřený na získání znalostí.Definovat hlavní pojmy, popsat hlavní přístupy, prokázat teoretické znalosti pro řešení modelových problémů

Literatura

1. M. Mašláň: Mössbauerova spektroskopie, Vydavatelství Univerzity Palackého,Olomouc, 1993, 43 s. 2. G. Schatz, A. Weidinger: Nuclear condensed mater physics, Wiley, 1992. 3. S. Mitra: Applied Mössbauer spectroscopy, Pergamon Press, 1992. A. Vertes, Z. Homonnay: Mössbauer spectroscopy of sophisticated oxides, 1997. 4. G.J. Long: Mössbauer spectroscopy applied to magnetism and Materials Science, vol.1, vol.2, Plenum Press, 1996.

Požadavky

Znalosti v rozsahu přednášky.

Garant

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Vyučující

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.