Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozof. otázky fyziky a fyzikál. vzděl. (KEF / PGSFF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEF / PGSFF - Filozof. otázky fyziky a fyzikál. vzděl., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Souhrnný pohled na strukturu a smysl fyzikálních zákonů a historický vývoj fyziky.Filozofické pojetí pojmů "realita", "hmota", "objektivní existence" z hlediska fyzikálního obrazu světa, determinismus a kauzalita v klasické fyzice, moderní deterministický chaos, krása a pravdivost fyzikálních teorií, úloha symetrií ve fyzice. Vývoj pojmů "energie", "čas", "prostor", "pole", "síla" a jejich interpretace ve středoškolské fyzice. Společné problémy výuky fyziky ve vybraných zemích..Vědecké zkoumání přírody. Základní fyzikální paradigmata a jejich historický vývoj, vznik nových teorií. Fenomenologie měření, redukcionismu. Filozofické interpretace kvantové mechaniky a obecné teorie relativity. Antropické principy v moderní kosmologii. Vesmíra mikrosvět, čtyři interakce a snahy o jejich sjednocení, snahy o vytvoření teorie všeho. Vztahy hmota - vědomí, člověk a počítač.

Získané způsobilosti

Předmět zaměřený na schopnost hodnoceníHodnotit konkrétní metody a postupy, vysvětlit aspekty a výsledky týkající se dané problematiky, integrovat poznatky, předpovídat řešení, hodnotit výsledky a formulovat závěry.

Literatura

Malíšek, V. Co víte o dějinách fyziky. Praha, 1986. Richterek, L. Filozofické problémy přírodních věd. UP, Olomouc, 2008. Aristoteles. Fyzika. Petr Rezek, Praha, 1996. Kraus, I. Fyzika v kulturních dějinách Evropy 1-3. ČVUT Praha, 2008. Popper, K. R. Logika vědeckého bádání. Oikoymenh, Praha, 1997. Sokol, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Vyšehrad, Praha, 2001. ISBN 80-7021-713-8.Highfield R., Coveney P. Mezi chaosem a řádem. Hranice komplexity: Hledání řádu v chaotickém světě. Mladá fronta, Praha, 2003. Feynman, R. P. O povaze fyzikálních zákonů: sedmkrát o rytmech přírodních jevů. Aurora, Praha, 2001. Feynman, R. P. O smyslu bytí. Aurora, Praha, 2000. Weinberg, S. Snění o finální teorii. Hynek, Praha, 1996. Průcha, J. Srovnávací pedagogika. Portál, Praha, 2006. Barrow, J. D. Teorie všeho. Mladá Fronta, Praha, 1996. http://members.tripod.com/~gravitee/toc.htmPenrose, R. The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe. Knopf, 2005. de Chardin, P. T. Vesmír a lidstvo. Vyšehrad, Praha, 1990.

Požadavky

Znalosto v rozsahu přednášené látky

Garant

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.