Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance 1 (KMA / F1N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / F1N - Finance 1, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Veřejné finance. Státní rozpočet.2. Systém sociálního pojištění: Sociální pojištění, zdravotní pojištění.3. Daňový systém ČR. Zákon o správě daní a poplatků.4. Zákon o dani z příjmů: Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmu fyzických osob, osoby samostatně výdělečně činné a daň z příjmu právnických osob.5. Daň z přidané hodnoty.6. Daně spotřební. Clo.7. Silniční daň.8. Převodové daně, daň z nemovitostí.9. Ekologická daň, poplatek z biopaliv.

Získané způsobilosti

Znalost, porozuměníUmět se orientovat v českých zákonech týkajících se veřejných financí.

Literatura

Daňové zákony v platném znění. M. Grossová. Finanční úřad a vy. ERA Brno, 2002. J. Zlámal a kol. Podniková ekonomie a management. PřF UP Olomouc, 2007. J. Zlámal. Vybrané kapitoly z aplikované ekonomie. Olomouc, FF UP, 2004.

Požadavky

Zápočet: samostatně řešit zadaný úkol týkající se všeobecného zdravotního pojištění, pojištění sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a daně z příjmů fyzických osob.

Garant

Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.Ing. Petra DostálováMgr. Eva Bohanesová, Ph.D.Ing. Petra Dostálová