Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance 2 (KMA / F2N)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / F2N - Finance 2, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní pojmy. Podnik jednotlivce (živnost). Osobní a kapitálové společnosti: Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost.2. Majetková a kapitálová struktura podniku. Odpisy a metody jejich výpočtu.3. Účetní výkazy: Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz Cash flow.4. Finanční analýza podniku: Absolutní a poměrové ukazatele.5. Krátkodobý finanční plán: Toky hotovosti, možnosti krátkodobého financování podniku.6. Dlouhodobý finanční plán: Zakladatelský rozpočet, podnikatelský záměr, obnova dlouhodobého majetku, souhrnný finanční plán, možnosti dlouhodobého financování.7. Investiční rozhodování o investicích nefinančního typu: Stanovení dlouhodobých cílů, investiční strategie, druhy investičních projektů, identifikace kapitálových výdajů a peněžních příjmů, metody hodnocení efektivnosti investičních projektů, vliv úroku při investičním rozhodování, vliv míry inflace při výpočtech NPV, vliv daní na peněžní příjmy.8. Analýza rizika v investičním rozhodování.9. Finanční investování: Individuální a kolektivní investování.

Získané způsobilosti

Porozumění, aplikaceUmět pracovat s účetními výkazy pro potřeby finanční analýzy, umět sestavit jednoduchý krátkodobý, resp. dlouhodobý finanční plán, umět používat metody hodnocení investic.

Literatura

J. Valach. Finanční řízení podniku. EKOPRESS, 2001. ISBN 80-86119-38-4.Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, 2. přeprac. vyd. Ekopress, Praha, 465 s., 2006. E. Kislingerová. Manažerské finance. C. H. Bech, 2004. J. Zlámal a kol. Podniková ekonomie a management. PřF UP Olomouc, 2007. J. Zlámal. Podnikové finance. Olomouc, PdF UP, 2002.

Požadavky

Zápočet: napsat písemnou práci. K uznání zápočtu je nutné získat alespoň polovinu bodů.Zkouška: student by se měl umět orientovat v českých daňových zákonech a v českém systému sociálníhopojištění. Student by měl mít přehled a základní znalosti o právních formách podnikání a možnostech financování podniku, měl by být schopen se orientovat v účetních výkazech a zhodnotit podnik na základě výsledků jeho finanční analýzy, měl by znát jednotlivé kroky a výpočetní postupy v investičním rozhodování.

Garant

Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.Ing. Petra DostálováMgr. Eva Bohanesová, Ph.D.Ing. Petra Dostálová