Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial English 1 (KMA / FE1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / FE1 - Financial English 1, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata1. Choosing jobs2. Personal finance3. Company financial services4. Economic indicators5. Economic cycles6. Economic sectors

Získané způsobilosti

Získání znalostí terminologie v oblasti finančnictví na úrovni B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Literatura

R. Clark and D. Baker. FINANCE 1, Oxford English for Careers. Oxford University Press, 2011. ISBN 978-019-456993-4.McCarthy, M., Jeanne McCarten, David Clarke and Rachel Clark. Grammar for Business. Intermediate to upper-intermediate. (Book with audio CD). ISBN 978 0521 727 204.MacKenzie, I. Professional English in Use/Finance. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-61627-0.

Požadavky

K úspěšnému splnění předmětu je student povinen splnit zápočtový test na minimálně 70% a složit ústní zkoušku. Student může získat bonus až 4% navíc za semestr, pokud splní tyto podmínky:a) zpracuje-li písemné zadání v termínu a úspěšně (tzn. na minimálně 70%), má nárok na bonus 2% b) za absolvování všech výukových hodin v semestru má nárok na 2% navíc.Závěrečná známka je výsledkem úspěšnosti v zápočtovém testu, práce v průběhu semestru a výsledku ústního zkoušení.

Vyučující

PhDr. Olga Vítkovská