Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika (KMA / PGSFP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PGSFP - Finanční a pojistná matematika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Modely úročení, důchody, dluhopisy, modelování časové struktury úrokových měr (výnosové křivky), akcie, modelování tržní ceny akcie, finanční deriváty, modely teorie portfolia; matematika životního pojištění, výpočty pojistného a rezerv v případě životního a důchodového pojištění, výpočty založené na rezervě pojistného životního a důchodového pojištění, matematické modelování v neživotním pojištění, vymezení tarifních skupin, výpočty pojistného a rezerv v neživotním pojištění.

Získané způsobilosti

PorozuměníPorozumět teoretickým základům finanční a pojistné matematiky.

Literatura

M.W. Barter, A.J.O. Rennie. Financial Calculus. Cambridge University Press, 1996. H.U. Gerber. Life Insurance Mathematics. Springer, 1995. T. Cipra. Matematika cenných papírů. HZ Praha, 2000. T. Cipra. Teorie rizika v neživotním pojištění. MFF UK a Česká pojišťovna, Praha, 1991. Z. Zmeškal. Finanční modely. VŠB-TU Ostrava, 2002. T. Cipra. Pojistná matematika - teorie a praxe. Ekopress, 1999. F. Čámský. Teorie portfolia. MU Brno, 2001.

Požadavky

Zkouška: prokázat porozumění a znalost předmětu

Garant

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.