Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 1 (KMI / ALG1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMI / ALG1 - Algebra 1, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Binární relace. Zobrazení. Ekvivalence a rozklady. Ekvivalence a zobrazení. Rozklady množin na kartézský součin. Uzávěrové systémy. Základní algebraické struktury. Pravidla pro počítání v okruzích.2. Vektorové prostory a podprostory. Lineární závislost a nezávislost. Steinitzova věta o výměně bází. Věta o dimenzi spojení a průniku. Aritmetické vektorové prostory. Eukleidovské vektorové prostory. Ortogonalizační proces.3. Matice. Operace s maticemi.4. Permutace. Determinanty. Sarrusovo pravidlo. Laplaceova věta. Vlastnosti determinantů.5. Soustavy lineárních rovnic. Gaussova eliminační metoda. Věta Frobeniova. Cramerovo pravidlo. Fundamentální systém řešení lineárních rovnic.6. Okruh čtvercových matic. Inverzní matice.7. Lineární zobrazení (homomorfismus) vektorových prostorů. Transformace souřadnic.8. Aplikace v informatice: teorie grup; počítačová grafika (transformační matice).

Získané způsobilosti

1. ZnalostiDefinovat základní pojmy, popsat a používat základní metody lineární algebry.

Literatura

Halmos P.R. (1995). Linear Algebra Problem Book. Cambridge University Press. Bečvář, J. (2010). Lineární algebra. Praha: Matfyzpress. Bican, L. (2009). Lineární algebra a geometrie. Praha: Academia. Jukl, M. (2010). Lineární algebra: euklidovské vektorové prostory : homomorfizmy vektorových prostorů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Chajda, I. (1999). Úvod do algebry. Olomouc: Univerzita Palackého.

Požadavky

Aktivní účast v hodině. Plnění zadaných úkolů. Složení ústní (příp. písemné) zkoušky.

Garant

RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.