Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akviziční systémy (OPT / AKS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OPT / AKS - Akviziční systémy, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základy akvizice cílů, Johnsonovo kritérium. Fyzikální veličiny a používané jednotky.2. Technické charakteristiky a parametry laserů (princip a vlastnosti laserového záření, vlnová délka, divergence svazku, režim, výkon). Změny vlnové délky pomocí nelineárních optických jevů (OPO, generace vyšších harmonických).3. Mechanické a denní optické zaměřovače (dalekohledové, kolimátorové, laserové). Konstrukce a parametry.4. Přesnost zamíření, nastavení okuláru, paralaxa.5. Laserové značkovače a ozařovače. Jednoduché úlohy zamíření.6. Určení vzdálenosti. Triangulace, časová korelace elektromagnetického záření (radiolokace, laser). Bezpečnost při práci s lasery (laserové třídy, optická hustota, filtry).7. Určení směru - digitální kompas a inklinometr, gyrokompas, Pitotova trubice.8. Určení polohy, času a rychlosti pomocí globálního navigačního systému. Souřadnicové systémy (WGS84, UTM, MGRS), mapy. Popis a základní parametry GPS (složení systému GPS, struktura signálu).9. Zvýšení přesnosti určení polohy, určení polohy v budovách, zdroje chyb GPS. Ostatní družicové navigační systémy.10. Vedlejší optoelektronické systémy v akvizici - displeje, chladící zařízení. Napájení a baterie.11. Přehled a srovnání aktuálních akvizičních systémů a jejich parametrů.Ukázky a zkoušky rozvíjející praktické dovednosti:ad 2 Praktické měření vzdálenosti s laserovými akvizičními jednotkami JIM LR a Moskito v exteriéru a laboratorní měření dosahu laserových dálkoměrů.ad 3 Praktické měření s optickými vizuálními zaměřovači.ad 4 Měření dioptrického rozsahu různých optických zaměřovačů, určování paralaxy a jejího vlivu na zamíření.ad 6 Praktické použití software MyVector ve spolupráci s akviziční jednotkou Moskito.ad 7 Vliv prostředí na přesnost měření magnetických kompasů praktické vyhodnocení.ad 8 Praktické zajištění časové synchronizace u systémů s vícečlennými systémy. Kooperace systému Moskito radiostanice note počítač ve víceuživatelské kooperaciad 9 Praktická měření optických vlastností displejů akvizičních jednotek a porovnání se subjektivním vjememad 7 Praktické stanovení deklinace, měření odchylek a vliv prostředí.

Získané způsobilosti

Vysvětlit podstatu a interpretovat data, rozlišit a klasifikovat zadaný problém, předpovídat chování daných jevů.

Literatura

Schröder, G. Technická optika. SNTL Praha, 1981.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

RNDr. Vladimír Chlup

Vyučující

Mgr. Filip ChlupRNDr. Vladimír ChlupMgr. Filip ChlupRNDr. Vladimír Chlup