Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a účetnictví (KDMML / FAU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDMML / FAU - Finance a účetnictví, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět je složen z předmětů Platební styk, Účetnictví I a Účetnictví II.

Získané způsobilosti

Složení SZZ.

Literatura

KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Kovanicová D. Abeceda účetních znalostí pro každého, 2003, Polygon Praha. České účetní standardy pro podnikatele. Klimtová E. Účetnictví II. Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-512-9.MÜLLEROVÁ L. Účetnictví podnikatelů: fyzické osoby, obchodní společnosti. Praha, 2005. ISBN 80-245-0868-5.Vyhláška č. 500/2002 Sb. Klimtová E. Základy účetnictví I. Pardubice, 2006. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Zákon 563/91 Sb. o účetnictví. časopis Účetnictví v praxi. Beneš V. a kol. Bankovní a finanční slovník. Praha, 1993. ISBN 80-205-0357-9.Šenkýřová, B. a kol. Bankovnictví I. Praha, 1997. ISBN 80-7169-464-9.Šenkýřová, B. a kol. Bankovnictví II. Praha, 1998. ISBN 80-7169-663-3.Kampf, R. Financování a bankovnictví (přednášky a testy). Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-712-1.Marvanová, M., Houda, M. a kol. Platební styk. Brno, 1994. ISBN 80-901627-0-3.

Požadavky

Zodpovězení jedné otázky z přehledu probrané látky před zkušební komisí, zodpovězení otázek členů komise k zadanému okruhu znalostí.