Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a projektování podnik.proc. (KDMML / RPPP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDMML / RPPP - Řízení a projektování podnik.proc., Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět je složen z předmětů Analýza řídící a podnikatelské činnosti, Ekonometrie a prognostika v dopravě a Projektový management.

Získané způsobilosti

Složení SZZ.

Literatura

Hušek,R. Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. VŠE, 1995. Zelený L., Peřina L. Doprava - dopravní infrastruktura. Praha, 2000. ISBN 80-245-0110-4.Hušek R. Ekonometrická analýza. Praha, 1999. Duchoň B. Ekonomika dopravy. Praha:ČVUT, 1999. ISBN 80-01-02014-2.SYNEK, M. a kol.:. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 802470515X.FOTR, J., DĚDINA, J.:. Manažerské rozhodování Praha: Ekopress, 2003. Praha, 2003. ISBN 8090199178.Hittmár Š. Manažment v doprave. Žilina: ŽU, 2001. ISBN 80-7100-784-6.Hindls R., Kaňoková J., Novák I. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha, 1997. ISBN 80-85943-44-1.Kudera J. Moderní teorie firmy. Praha, 2000. ISBN 80-7169-954-3.Plura J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha, 2001. ISBN 80-7226-543-.Orava F. Prognostické inženýrství v dopravě. Pardubice, 2000. ISBN 80-7194-245-6.Hyndrák Karel. Project 98, 2000, 2002. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0366-1.Němec Vladimír. Projektový management. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0392-0.DRDLA, M., RAIS, K.:. Řízení změn ve firmě. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 8072264117.Hill, T., Lewicki, P. Statistics: Methods and Applications. Tulsa, 2006. ISBN 80-86419-26-6.Gido, J. - Clements, J. P. Successful Project Management. South - Western College Publishing, Cincimati, Ohio, 1999. Černá, A., Černý, J. Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech. Praha : Institut Jana Pernera, 2004. ISBN 80-86530-15-9.

Požadavky

Zodpovězení jedné otázky z přehledu probrané látky před zkušební komisí, zodpovězení otázek členů komise k zadanému okruhu znalostí.