Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a kontrola jakosti v dopravě I (KDPD / PRK1K)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDPD / PRK1K - Řízení a kontrola jakosti v dopravě I, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Jakost, statistické nástroje ve vztahu k jakosti7 nástrojů jakosti, definice procesu, použití FMEA, QFD, DOE...SWOT analýzaJust in TimeEFQMBenchmarkingMěření spokojenosti zákazníkůMěření loajality zákazníkůFinanční měření v syst. managementu jakostiHodnocení nákupu a dodavatelůMetody sebehodnoceníKvalita v dopravních a přepravních procesech IKvalita v dopravních a přepravních procesech II

Získané způsobilosti

Absolvent předmětu má přehled o základních metodách kvality používaných v průmyslové výrobě, v dopravě i jiných odvětvých. Absolvent také umí tyto metody správně používat.

Literatura

Jiří Chaloupka. Jednoduše kvalita.

Požadavky

Zápočtem se potvrzuje, že se student prezenční formy studia zúčastňoval v požadované míře povinné výuky a že splnil požadavky, jimiž bylo udělení zápočtu podmíněno. Podmínky udělení zápočtu určuje vyučující. Je vyžadována aktivní účast na cvičeních (absolvování všech praktických cvičení a odevzdání vyhovujících protokolů z nich). Zkouška z předmětu (forma, obsah, trvání) je stanovena v souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Úspěšné absolvování písemné části zkoušky) je předpokladem účasti na ústní zkoušce. Student musí v průběhu semestru prokázat schopnost samostatně absolvovat praktické úlohy, při závěrečné zkoušce porozumění řešeným problémům. Konkrétní požadavky sdělí studentům vyučující při první hodině výuky.

Garant

doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc.

Vyučující

Ing. Petr Jilek, DiS.