Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a kontrola jakosti v dopravě II (KDPD / PRK2P)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDPD / PRK2P - Řízení a kontrola jakosti v dopravě II, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Řízení kvality jako součást dopravní politikySystém řízení bezpečnostiInformační bezpečnostRozhodující procesy v železniční dopravě a železniční infrastruktuřeSystémy kvality v údržbě železničních dopravních prostředkůParametry kvality ve veřejné dopravě a její technické základněPožadavky na kvalitu ve výstavbě, projekci a údržbě pozemních komunikacíKvalita v silniční osobní a nákladní dopravěKvalitativní požadavky na provoz a provozování vodní dopravyKvalita v logistických systémech a zasílatelstvíKvalita v provozu a při provozování letecké dopravyLidský činitel a odborná způsobilost pracovníků v dopravěZkušenosti z uplatnění systému kvality na vybraném pracovišti dopravy

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu má student znalosti týkající se popisu rozhodujících procesů charakteristických pro dopravu, informace týkající se požadavků na uvádění do provozu a provozování dopravních prostředků a infrastruktury a zkušenosti z uplatnění systémů kvality na vybraných dopravních pracovištích.

Literatura

On-line učebnice "Integrované systémy řízení". ( http://isr,dashofer.cz/onb; ). On-line učebnice "Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000"(http://iso.dashofer.cz/onb ). On-line učebnice "Posuzování shody" (http://www.techportal.cz/ce2/onb ). Ing Pavel Vančura. Kvalita v integrovaných dopravních systémech a MHD. Foglarová M., Kapsa V. Studijní opora "Kvalita v jednotlivých dopravních oborech" - CD + STAG UPa 2008. Ing. Zdeněk Kubík. Systémy bezpečnosti. VEBER J. Management kvality, enviromentu a bezpečnosti práce, vydavatelství MANAGEMENT PRESS Praha 2006. NENADÁL J., NOSKIEVIČOVÁ D., PETŘÍKOVÁ R., PLURA J., TOŠENOVSKÝ J. Moderní systémy řízení jakosti, vydavatelství MANAGEMENT PRESS Praha 2005.

Požadavky

Zápočtem se potvrzuje, že se student prezenční formy studia zúčastňoval v požadované míře povinné výuky a že splnil požadavky, jimiž bylo udělení zápočtu podmíněno. Podmínky udělení zápočtu určuje vyučující. Je vyžadována aktivní účast na cvičeních (absolvování všech praktických cvičení a odevzdání vyhovujících protokolů z nich).Zkouška z předmětu (forma, obsah, trvání) je stanovena v souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu. Zvláštní část zkoušky je zaměřena na znalosti odpovídající výkonu interního auditora jakosti. Potvrzení o této části zkoušky je obsahem samostatného certifikátu.Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Úspěšné absolvování písemné části zkoušky) je předpokladem účasti na ústní zkoušce.Student musí v průběhu semestru prokázat schopnost samostatně absolvovat praktické úlohy, při závěrečné zkoušce porozumění řešeným problémům. Konkrétní požadavky sdělí studentům vyučující v prvním týdnu semestru.

Garant

Ing. Roman Graja

Vyučující

Ing. Roman GrajaIng. Roman Graja