Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti a technický management (KDPD / PYRIK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDPD / PYRIK - Řízení jakosti a technický management, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výrobní management - jeho charakteristika, postavení v systému řízeníStrategický, taktický a operativní managementVýrobní systém - jeho vlastnosti a normativní základna, hodnocení výkonnosti výroby- (výpočty norem spotřeby materiálu a práce, kapacitní normy)Technická příprava výroby (předvýrobní)- (projektová příprava, ekonomická hlediska při volbě technologií)Operativní plánování (operativní plán) a řízení výroby (MRP, Kanban...)Kvalitativní aspekty výrobního managementu (odhalování nedostatků a ověřování adekvátnosti výrobního a měřícího zařízení)Provozuschopnost výrobního zařízení- management údržby

Získané způsobilosti

Absolvováním tohoto předmětu se student seznámí s podstatou a členěním produktového managementu, se základními výpočty používanými ve výrobě (s důrazem na hodnocení kvalitativních aspektů výroby).

Literatura

Svobodová H., Veber J. a kol. Produktový a provozní management. VŠE Praha, 2008. ISBN 978-80-245-1083-5.Literatura daná ve vyučování. Tomek G., Vávrová V. Operativní management výroby. ČVUT, Praha, 1995.

Požadavky

Zkouška z předmětu (forma, obsah, trvání) je stanovena v souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa. Student musí při závěrečné zkoušce prokázat porozumění probíraných témat a prokázat schopnost samostatně řešit zadané úlohy. Konkrétní požadavky sdělí studentům vyučující v prvním bloku výuky.

Garant

Ing. Marie Sejkorová

Vyučující

Ing. Marie Sejkorová