Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a kontrola jakosti v dopravě (KDPD / RKJD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDPD / RKJD - Řízení a kontrola jakosti v dopravě, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

SIX SIGMA - metody a přístupy k řízení jakosti v dopravěQFD - dům jakostiDFMAS - design for XFMEA - analýza možných způsobů a důsledků závadTRIZ - teorie vynalézavého řešení problémuDOE - návrh experimentůSPC - statistická kontrola procesuNávrh regulačního diagramuStatistická přejímka srovnáváním - rozšířeníProduktivita kontrolyCase Study: Hodnocení kvality svarů karoserií osobních automobilůVybrané statě z jakosti v dopravě

Získané způsobilosti

Absolvent předmětu má přehled o základních metodách kvality používaných v průmyslové výrobě, v dopravě i jiných odvětvých. Absolvent také umí tyto metody správně používat.

Literatura

Jiří Chaloupka. Jednoduše kvalita.

Požadavky

Zápočtem se potvrzuje, že se student prezenční formy studia zúčastňoval v požadované míře povinné výuky a že splnil požadavky, jimiž bylo udělení zápočtu podmíněno. Podmínky udělení zápočtu určuje vyučující. Je vyžadována aktivní účast na cvičeních (absolvování všech praktických cvičení a odevzdání vyhovujících protokolů z nich). Zkouška z předmětu (forma, obsah, trvání) je stanovena v souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Úspěšné absolvování písemné části zkoušky) je předpokladem účasti na ústní zkoušce. Student musí v průběhu semestru prokázat schopnost samostatně absolvovat praktické úlohy, při závěrečné zkoušce porozumění řešeným problémům. Konkrétní požadavky sdělí studentům vyučující při první hodině výuky.

Garant

Ing. Petr Jilek, DiS.