Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti a spolehlivosti v dopravě (KDPD / VRJS3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDPD / VRJS3 - Řízení jakosti a spolehlivosti v dopravě, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Management jakosti, spolehlivosti a provozní spolehlivosti. Koncepce systémů jakosti a spolehlivosti. ISO, odvětvové standardy. TQM a jejich aplikace v dopravě. Klíčové procesy v systémech jakosti. Zabezpečování jakosti a spolehlivosti. Úloha řídících pracovníků v systémech jakosti. Jakost a lidský faktor. Ekonomické aspekty managementu jakosti. Plánování, regulace a zlepšování jakosti v dopravě. Legislativa v oblasti jakosti. Základní nástroje a metody pro analýzu dat a řízení jakosti. Vazby jakosti a spolehlivosti dopravních systémů.

Získané způsobilosti

Absolvent předmětu získá hlubší přehled o oblasti managementu kvality v dopravě a jiných průmyslových odvětvích.

Literatura

Nenadál,J. Měření v systémech managementu jakosti, Management Press Praha 2001. Nenadál,J.-Noskievičová,D.-Petríková,R.-Plura,J.-Tošenovský,J. Moderní systémy řízení jakosti. On-line učebnice "Integrované systémy řízení". ( http://isr,dashofer.cz/onb; ). nullPiskáček B., kol. Řízení jakosti. FE ČVUT, 2001. Macurová P., kol.:. Řízení jakosti. FE VŠB - TU Ostrava, 1995. Mizuno Sh. Řízení jakosti. Victoria Publishing, Praha. neni. Management produktivity a jakosti. Modulový program. Moduly čís. 1 - 23. ČSJ Praha, 2003. není. Soubory ČSN ISO 9000 - 9004, 10011 - 1 až 3, 10013.

Požadavky

Zkouška z předmětu (forma, obsah, trvání) je stanovena v souladu se Studijním a zkušebním řádem UPa.

Garant

prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.