Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídící, diagnostické a trakční syst. KV (KEEZ / PDTSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEEZ / PDTSP - Řídící, diagnostické a trakční syst. KV, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Požadavky na trakční pohon, volba trakčního pohonu s bezkomutátorovým motorem (asynchronním, synchronním s permanentními magnety).Řešení výkonové části nepřímého frekvenčního měniče.Principy skalárního a vektorového řízení, struktury lineárních zpětnovazebních regulací-regulace momentu a otáček.Struktury nelineárních zpětnovazebních regulací- přímé řízení momentu.Trakční pohony s ASM motory u vozidel napájených ze stejnosměrné soustavy, vozidel střídavé napájecí soustavy a vozidel vícesystémových s čtyrkvadrantovými měniči.Řešení trakčních pohonů s bezkomutátorovými motory na vozidlech nezávislé trakce.Problematika brzdění s asynchronními a synchronními motory.Regulace tažné síly a rychlosti, kontrola adhezního stavu.Nadřazené systémy řízení na vozidlech s novým typem pohonu.Diagnostika hlavních a pomocných pohonů s ASM motory, přenos řídících signálů na úrovni pohonu, a vlaku(CAN-BUS systém).Elektronické řízení vznětového motoru a jeho diagnostika.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu student získá znalosti v oblasti elektrické trakce a elektrické vozby.

Literatura

Gregora S.; Mašek Z. Elektronická a mechatronická zařízení v konstrukci silničních vozidel. Pardubice: Univerzita Pardubice, DFJP, 2007. Javůrek J. Regulace modernizace elektrických pohonů. Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0507-9.null

Požadavky

Student musí v průběhu semestru i při závěrečné zkoušce prokázat porozumění řešeným problémům. Konkrétní požadavky sdělí studentům vyučující v prvním týdnu semestru.

Garant

doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D.doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D.