Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molekulárně biologické metody ve zdrav. (KBBV / C377)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBBV / C377 - Molekulárně biologické metody ve zdrav., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Fyzikálně-chemické vlastnosti nukleových kyselin.Replikace, transkripce, translace.Spektrofotometrie nukleových kyselin. Izolace nukleových kyselinPolymerázová řetězová reakceBakteriální genomVirový genomKlonování DNASekvenování NKGeneticky modifikované organismy

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí se základními principy využívajících nukleových kyselin pro detekci dědičných chorob i dalších onemocnění.

Literatura

Jan Kapras a kol. Kontrolní otázky Biologie a lékařská genetika. Praha, 1999. ISBN 80-7254-081-5.Mazura I. Speciální metody molekulární biologie. Karolinum, Praha., 2001. ISBN 802460258.Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf. Základy lékařské genetiky. Praha, 2007. ISBN 978-80-7262-449-2.

Požadavky

písemný test nebo ústní zkouška

Garant

RNDr. Olga Hrušková, CSc.

Vyučující

RNDr. Olga Hrušková, CSc.Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.