Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molekulárně biologické metody (KBBV / C538)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBBV / C538 - Molekulárně biologické metody, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Fyzikálně chemické vlastnosti nukleových kyselin; funkce nukleových kyselin. Spektrofotometrie nukleových kyselin. Izolace nukleových kyselin. Elektroforéze nukleových kyselin. Replikace, transkripce, translace. Polymerázová řetězová reakce. Gen, genotyp, alely a vztahy alel. Bakteriální genom. Virový genom. Klonování DNA. GMO.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní informace o metodách izolace nukleových kyselin a molekulárně-biologických metodách (polymerázové řetězové reakce, real-time PCR, RFLP, sekvenování, hybridizační techniky), které se dnes již běžně využívají k detekci patogenů, k průkazu pravosti potravin i k identifikaci GMO potravin a surovin.

Literatura

Rozsypal S. Úvod do molekulární biologie, 1996-2002, Brno. Kočárek E. Genetika, 2004, Scientia, Praha. Clark D. P. Molecular Biology, 2005, Elsevier, Burlington. Mazura I. Speciální metody molekulární biologie, 2001, Karolinum, Praha.

Požadavky

písemná práce a ústní zkouška

Garant

Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.