Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (KEMCH / C749)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEMCH / C749 - Finanční management, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod do problematiky finančního řízení.Daňová soustava ČR.Základy bankovnictví.Depozitní bankovní produkty, bankovní úvěry.Finanční trh.Finanční výkazy, výkaz cash flow.Zdroje a formy financování.Řízení a financování oběžného majetku.Investování do dlouhodobého majetku.Optimální kapitálová struktura.

Získané způsobilosti

Posluchač zná po absolvování předmětu obsah a náplň práce finančního manažera. Je kompetentní rozhodovat o základních způsobech financování podniku, posuzovat běžné podnikové investice a provádět další propočty potřebné pro běžné finanční řízení podniku.

Literatura

Pecinová, Z. Finanční management, Univerzita Pardubice, Pardubice, aktuální verze. Učební text v elektronické formě. Dvořák, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha, Linde, 2005. Radová, J. Finanční matematika pro každého, Praha, Grada, 2011. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.

Požadavky

Zkouška je ústní. Je prověřována míra osvojených znalostí, koncepcí a aplikačních dovedností. Během semestru jsou znalosti prověřovány jednou písemnou prací, jejíž výsledky jsou započítávány do celkové klasifikace, stejně jako zpracování a obhajoba semestrální práce.

Garant

Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D.