Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená prázdninová praxe I (KIT / IRPP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KIT / IRPP - Řízená prázdninová praxe I, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Praxe v oboru IT v organizaci.

Získané způsobilosti

Student získá základní představu o možnostech uplatnění informačních technologií v reálné praxi.

Literatura

Literatura není zadávána.

Požadavky

Zpracovat zprávu z praxe (text musí dodržovat pravidla pravopisu češtiny). Rozsah zprávy je dán oznámením či směrnicí, která obvykle stanovuje následující:„Zpráva musí obsahovat jeden odstavec textu stručně specifikujícího náplň práce s uvedením programových anebo hardwarových nástrojů, se kterými student pracoval.“Časté dotazy:– Bude vypsán další/jiný/náhradní termín pro odevzdání potvrzení a zprávy?– Ne.– Nemohu se na vypsaný termín dostavit, musím odevzdat potvrzení a zprávu osobně?– Ne. Potvrzení, zprávu a index může donést kdokoli jiný. Bude-li vše splňovat daná kritéria, bude zápočet udělen. Vystavujete se pouze riziku neudělení zápočtu při nesplnění požadovaných skutečností, které by účastník praxe mohl na místě napravit či doplnit, a zápočet tak získat.– Nemohu se na termín dostavit a nemám možnost zástupu. Lze získat zápočet jindy?– Ano. Podklady a index je možné donést v konzultačních hodinách nejlépe během výukového období semestru.– Jaký je rozdíl mezi odevzdáním na vypsaném termínu a během semestru?– Kredity za splněný zápočet získá student pro ten akademický rok, ve kterém došlo k odevzdání. Dojde-li tedy k odevzdání po posledním vypsaném termínu, bude předmět převeden do následujícího akademického roku.

Garant

Mgr. Tomáš Hudec