Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika (UEV / KFPM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UEV / KFPM - Finanční a pojistná matematika, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Atributy peněz, finanční trh, peněžní nabídka a poptávka.Časový řád, úroková míra.Úročení předlhůtné a polhůtné v období jednotkové délky, úročení jednoduché a složené.Peněžní tok a jeho hodnota.Význam spoření, modely spoření.Pojem důchodu, modely důchodů.Úvěry a jejich atributy, splátkový kalendář, modely splácení úvěru, leasing, faktoring, forfaiting.Životní pojištění, pojistně-matematické výpočty, pojistné, pojistné rezervy v pojištění osob.Tarifní skupiny a základní ukazatele, škodní tabulka a výlukový řád ze škodního stavu, pojistné, pojistné rezervy a jejich časové rozlišení.Spoluúčast, bonusy a malusy.Penzijní pojištění, zdravotní pojištění.Zajištění, klasifikace zajištění, proporcionální a neproporcionální zajištění.

Získané způsobilosti

Student bude schopen využívat získaných poznatků nejen v aplikacích finanční a pojistné matematiky, ale i v oborech souvisejících; bude schopen formulovat varianty přístupů, volit vhodné postupy a metody pro řešení, vhodně prezentovat řešení a obhajovat je potřebnými argumenty.

Literatura

SEKERKA, B., JINDROVÁ, P.:. Finanční a pojistná matematika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. MACHÁČEK, O.:. Finanční a pojistná matematika. Praha: Prospektum, 2001. CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006. RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.:. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 2007. SEKERKA, B.:. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Praha: Profess Consulting, 2002. CIPRA, T.:. Matematika cenných papírů. Praha: HZ, 2000.

Požadavky

Zápočet je udělen na základě docházky na konzultacích. Zkouška je kombinovaná (řádný a 1. opravný termín je písemný, 2. opravný termín je ústní).

Garant

prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.

Vyučující

prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.