Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika (UEV / PFPM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UEV / PFPM - Finanční a pojistná matematika, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Atributy peněz, finanční trh, peněžní nabídka a poptávka.Časový řád, úroková míra.Úročení předlhůtné a polhůtné v období jednotkové délky, úročení jednoduché a složené.Peněžní tok a jeho hodnota.Význam spoření, modely spoření.Pojem důchodu, modely důchodů.Úvěry a jejich atributy, splátkový kalendář, modely splácení úvěru, leasing, faktoring, forfaiting.Životní pojištění, pojistně-matematické výpočty, pojistné, pojistné rezervy v pojištění osob.Tarifní skupiny a základní ukazatele, škodní tabulka a výlukový řád ze škodního stavu, pojistné, pojistné rezervy a jejich časové rozlišení.Spoluúčast, bonusy a malusy.Penzijní pojištění, zdravotní pojištění.Zajištění, klasifikace zajištění, proporcionální a neproporcionální zajištění.

Získané způsobilosti

Student bude schopen využívat získaných poznatků nejen v aplikacích finanční a pojistné matematiky, ale i v oborech souvisejících; bude schopen formulovat varianty přístupů, volit vhodné postupy a metody pro řešení, vhodně prezentovat řešení a obhajovat je potřebnými argumenty.

Literatura

SEKERKA, B., JINDROVÁ, P.:. Finanční a pojistná matematika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. SEKERKA, B. a kol.:. Bankovní transakce pro kombinovanou formu studia. Pardubice: Univerzita Pardubice. MACHÁČEK, O.:. Finanční a pojistná matematika. Praha: Prospektum, 2001. CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006. RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.:. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 2007. CIPRA, T.:. Matematika cenných papírů. Praha: HZ, 2000.

Požadavky

Zápočet je udělen na základě účasti (60%) na seminářích a na základě dvou průběžných zápočtových testů (1. test á15 bodů z 30 a 2. test á 55 bodů ze 100). Minimální požadovaný počet bodů k udělení zápočtu je 60 bodů. Zkouška je kombinovaná (řádný a 1. opravný termín je písemný, 2. opravný termín je ústní).

Garant

prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.

Vyučující

Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.